SAMVERKAN
Det finns flera olika sätt som ni kan samverka med oss. Nedan finns en översikt. Det som är intressant för Er kan ni fylla i formuläret till höger och därefter blir ni kontaktade.

SMÖGENKUSTEN
Syftet med namnet "Smögenkusten" är helt enkelt att på sikt bygga ett varumärke nationellt, som är lätt att känna igen och att fler ska förstå var vi finns. Sotenäs är inte nationellt välkänt. Smögen som ett av Sveriges första kända turistdestinationer längs västkusten, är ett namn som för oss är självklart att bygga vidare på för att skapa kännedom. Smögenkusten lyfter upp hela kommunen med syfte att öka turism och inflyttning.

SOCIALA MEDIER
Sociala medier, främst Facebook har blivit bland den vikigaste marknadskanalen nu och framöver. Det finns inget socialt media som erbjuder större möjligheter till marknadskommunikation än Facebook och därför är det vår huvudkanal. Som komplement till våra sociala kanaler har
vi webbportaler med kompletterande information och egenskaper.

 
Smögenkusten - samverkan på denna portal och Facebook.
Räckvidd Facebook per vecka: 20 000 - 100 000 personer.
Portalkunder kan bli bli upplyfta på Facebook samt finnas på olika platser i portalen.
Abonnemang. En månads uppsägning.

Webbportal här.


Annonsering
Ni som inte är abonnemangskunder kan samverka med oss genom att vi lyfter upp ert evenemang, budskap, dela ert inlägg på Facebook, film eller annat. Annonsering kan ske i hela vårt nätverk basert på målgrupp och syfte.
Ni kan se alla våra kanaler här. Ni flyttas från denna portal.

Produktion av videofilm
Video är bland det som växer snabbast i sociala medier och skapar högst engagemang. I samarbete med UpplevelsFilm har vi producerat flera
filmer om Smögenkusten. Med grundmaterialet kan vi därmed skapa kostnadseffektiva filmer som ni kan använda på er hemsida och i sociala medier.
Se våra filmer här.