UDDEN SKULPTUR

Skulpturutställningen på Udden i Hunnebostrand öppnad
 
 2016 års skulpturkonstutställning på Udden i Hunnebostrand öppnades av Bohusläns museums Hans Kindgren. Konstskaparen och eldsjälen Pål Svensson tillsammans med Hans Leutscher är de drivande krafterna bakom utställningen.  
 
 I år är det inte bara utställda sten och konstverk som står i centrum. Utan kanske snarare också andra material och uttrycksformer. De finns på lite oväntade ställen: givande konstupplevelser, som får betraktaren observera saker som funnits länge men inte noterats: som stenkajen alldeles under vattenytan, med kantjärn stickande upp ur de soldränkta vågorna och gör intrycket av kajen därunder till en djupupplevelse i sig: det sjunkna Atlantis kanske ligger här i Bohuslän?
 
-Vi använder en större del av området i år, berättar Hans Leutscher och pekar uppåt de magnifika bergväggarna. Man upplever berget, tittar extra noggrant på det.
-Det är 14 utställare, från Sverige, Norge, Island, Danmark, Irland. Vi har sex stenskulpturer och elva i andra material.

Text och foto:
Ellum bild