FISKEBÅTEN ASTA 100 ÅR 4 JUNI - SMÖGEN

MUSEIFISKEBÅTEN LL667 ASTA BYGGDES VID RINGENS VARV FÖR 100 ÅR SEDAN.

VI FIRAR HENNE VID SMÖGENBRYGGAN
LÖRDAGEN DEN 4 JUNI.


PROGRAM:

KAPPSEGLING SYC                        10-13
ÖPPEN BÅT                                    10-17
MCABEL SPELAR                            13.00
TAL (CÅRE TÅNGE OCH                 14.00
KOMMUNALRÅDET MATS ABRAHAMSSON                                            
SKETCH      MATS BERGGREN      14.30
MOTORSTART                                15.00
MCABEL SPELAR                            15.30

OMBORD:                  BILDSPEL ,GUIDER
PÅ BRYGGAN:           INFORMATION OM ASTA,
                                    FÖRSÄLJNING, LOTTERIER
MS SOTEN:               SERVERING
BOGERBÅTEN HARRY  M.FL. GÄSTAR OSS
 
VÄLKOMNA!


Föreningen Tôllar ô Seiel på Tången och Asta.
 
Den idéella föreningens syfte är att bevara och bruka allmogebåtar
och andra traditionella fartyg  som Asta från Smögen och övriga delar
av Bohuskusten, med tillhörande redskap och utrustningar. Därigenom eftersträvar föreningen att hålla levande de kunskaper och färdigheter
som därtillhör. Föreningen bildades i Gravarne 1972.

Foton: Heikki Koskelainen
Foton: Heikki Koskelainen