SMÖGENBRYGGAN

En av Sveriges mest kända och populära attraktioner är den näst intill kilometerlånga Smögenbryggan.


Butiker, restauranger och mycket annat erbjuds i en vacker miljö kantad av sjöbodar. Smögenbryggan börjar vid Smögens Fiskeauktion och slutar precis innan den populära badplatsen Vallevik.

Under de 100 år som Smögen har varit en turistort har mycket av bebyggelsen på Smögenbryggan bevarats och känslan av tidigt 1900-tal lever kvar än idag.

Sommartid är allt öppet längs Smögenbryggan och är mycket välbesökt. Men det är en stor upplevlese att göra en promenad under vintertid och känna lugnet och se allt ur ett helt annat perspektiv.