Leden börjar vid Makrillviken.

Friluftsled Hästen på Smögen ger en fantastisk promenad på bergen längs havet. Leden börjar vid Makrillviken eller alternativt från badplatsen Vallevik. Makrillviken ligger nedanför Smögens Hafsvbad.

 

Vallevik når ni genom att  gå på Smögenbryggans dryga kilometer. Därefter genom gångtunneln och då kommer ett område med gräs på vardera sidan av en asfaltserad gångstig. Följ stigen och gå längs havet så hamnar ni på leden.

 

De mest kända platserna längs leden är Torskrännan, Holländarebacken, Holländareberget och Hästen.

Vallevik rakt fram.